Загрузка страницы...

Оферта на сайте odessa-advokat.com.ua

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення (купівлю-продажу) послуг ТОВ "Лекс Агенсі".


Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір купівлі-продажу Товару (Послуг), представлених на сайті https://odessa-advokat.com.ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг та товарів, доставки послуг та товарів, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Сплатити» на сторінці сайту і отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір купівлі-продажу послуги дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Замовником на сайті https://odessa-advokat.com.ua та поміщений у кошик, або вже придбаний Замовником у Виконавця дистанційним способом.

1.3. Сайт – сайт Виконавця за адресою https://odessa-advokat.com.ua створений для укладення договорів про надання правових (юридичних послуг) на підставі ознайомлення Замовника із запропонованим Виконавцем описом послуги за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Виконавця, розміщує замовлення щодо купівлі послуги (товару), що представлений на сайті для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Лекс Агенсі» (ідентифікаційний код 44089554), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 49021, м. Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров. Переволочанський (стара назва - пров. Новочеркаський), будинок 21.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов’язується передати у власність Замовнику Послугу, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти Послугу на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов Договору вважається дата заповнення Замовником форми замовлення, розташованої на сайті, за умови отримання Замовником від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Замовника, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на сайті через форму «Сплата» або «Оплата», яка може бути на будь-якій сторінці сайту, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів сайту.

3.2. Виконавець має право відмовитися від передання замовлення Замовнику у випадку, якщо відомості, вказані Замовником під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Замовник зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Замовника;
3.3.2. адреса, за якою слід доставити Послугу (якщо доставка до адреси Замовника);
3.3.3. контактний телефон.
3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.
3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Замовником Товару чи Послуги вказуються в коментарі на сайті.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Замовнику при замовленні послуги на сайті.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Виконавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.


3.7. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в форму на сайті або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Замовника вносяться до бази даних Виконавця.

3.8. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання замовлення Замовника. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Виконавцем самостійно та вказані на сайті. Всі ціни на Товари та Послуги вказані на сайті у гривнях. Виконавець не є платником ПДВ.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Послуги, яка вказана на сайті не включає в себе вартість доставки Послуги Замовнику. Вартість доставки Товару Замовник сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Вартість Послуги яка вказана на сайті не включає в себе вартість доставки Товару чи Послуги на адресу Замовника.

4.5. Виконавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару чи Послуги на адресу Замовника під час звернення Замовника із відповідним запитом до Виконавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора сайту.

4.6. Зобов'язання Замовника по оплаті Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.

4.7. Розрахунки між Виконавцем і Замовником за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті в розділі «Оплата».

4.8. При отриманні Товару чи Послуги Замовник повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару чи Послуги якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

4.9. Замовник або його представник під час приймання Послуги підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в акті / або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару чи послуги.

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Замовника або його Представника з моменту отримання Товару Замовником в місті поставки Товару чи Послуги при самостійній доставки Товару від Виконавця, чи під час передачі Виконавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Замовником.

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Замовнику Послугу у відповідності до умов цього Договору та замовлення Замовника.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Замовник зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Виконавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Замовника, і достатні для доставки Замовнику замовленої Послуги.

6. Повернення Послуги

6.1. Замовник має право на оскарження якості Послуги, якщо Послуга не задовольнила його.

6.2. Повернення Замовнику вартості Послуги або перехаунок вартості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого обгрунтованої Претензії від Замовника за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

6.3. Вартість Послуги підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Замовника або іншим шляхом передбаченим законодавством України.

6.5. Оскарження якості Послуга, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакты».

7. Відповідальність

7.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам внаслідок надання Послуг замовлених у Виконавця.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Виконавець і Замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Виконавець або Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або Замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Замовником і Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.Наши Контакты

Консультации по телефону

Платные юридические консультации по телефону в Одессе.